ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

Rosetta ៖ បេសកកម្មទៅចុះចតលើផ្កាយដុះកន្ទុយ

សំឡេង ០៩:៣៣
បេសកកម្ម Rosetta ចុះចត​លើ​ផ្កាយដុះកន្ទុយ
បេសកកម្ម Rosetta ចុះចត​លើ​ផ្កាយដុះកន្ទុយ ESA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពីបេសកកម្ម​ “រ៉ូហ្សេតា” (Rosetta) របស់​ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​អឺរ៉ុប ក្នុងការ​បញ្ជូន​យាន​ឲ្យ​ទៅ​ចុះចត​លើ​ផ្កាយដុះកន្ទុយ ដែល​ជា​រឿង​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។