ឧបករណ៍​ប្រឆាំង​នឹង​ចោ​រ​គាស់​គេហដ្ឋាន​ត្រូវ​បានគេ​នាំ​ចូល​ប្រទេស​កម្ពុជា

សំឡេង ០៧:៤៨
ឧបករណ៍​​ប្រឆាំង​នឹង​ចោរ​គាស់​គេហដ្ឋាន​ត្រូវ​បានគេ​នាំចូល​ប្រទេស​កម្ពុជា​
ឧបករណ៍​​ប្រឆាំង​នឹង​ចោរ​គាស់​គេហដ្ឋាន​ត្រូវ​បានគេ​នាំចូល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ © សុវណ្ណារ៉ា

ឧបករណ៍​​​ប្រឆាំង​នឹង​ចោរ​គាស់​គេហដ្ឋាន ​ត្រូវ​​បាន​​នាំចូល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ហើយ។ ឧបករណ៍​សុវត្ថិភាព​​ការពារ​​គេហដ្ឋាន​​បែប​ទំនើប​នេះ ​អាច​​បញ្ជូន​​ដំណឹង​​អោយ​​ ម្ចាស់​ផ្ទះ​​ដឹង​​ភ្លាម​​តាម​​រយៈ​​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​​នៅ​ពេល​​​ដែល​​មាន​​ចោរ​​គាស់​ទ្វារ ផ្ទះ។