បទយកការណ៍

ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​ប្រឡង​ប្រណាំង​គ្នា​អំពី​សុវត្ថិភាព

សំឡេង ០៨:០២
រថយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​ធុន​ធ្ងន់​នៅ​កម្ពុជា
រថយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​ធុន​ធ្ងន់​នៅ​កម្ពុជា ©RFI-សុផល

ក្រុម​អ្នក​បើកបរ​រថយន្ត​ធុន​ធ្ងន់​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​មិន​បាន​យល់​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​និយាយ​ម៉ៅ​ថា​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ គឺ​បណ្តាល​មកពី​រថយន្ត​ធុន​ធំ​ទាំងអស់ ប៉ុន្តែ​ក៏​មិន​ការពារ​អ្នកបើកបរ​ដែល​មិន​ពេញ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នោះ​ដែរ។ ប្រតិកម្ម​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដំណាល​គ្នា​នឹង​ការ​រឹតបន្តឹង​របស់​អាជ្ញាធរ​ទៅ​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​នានា​អោយ​មាន​ការកែប្រែ​ឥរិយាបទ​ និង​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​អំពី​សុវត្ថិភាព​នៅលើ​ទ្រូង​ផ្លូវ​ឡើង​វិញ។