សូម​កុំហៅ​ឈ្មោះ​ថា ​«ទុកទុក»!​

សំឡេង ០៦:៤៧
រ៉ឹម៉ក​ទេសចរណ៍នៅ​កម្ពុជា
រ៉ឹម៉ក​ទេសចរណ៍នៅ​កម្ពុជា RFI/ky Soklim

តើ​​​គេ​​គួរ​​ហៅថា ​រ៉ឺម៉ក​​កង់បី​?​រ៉ឺម៉ក​​ទេសចរណ៍?​ ​ឬ​​គួរ​​ហៅ​ថា​«ទុកទុក»។​ យាន​​ជំនិះ​​មួយ​​នេះ​​ទើប​​ចូល​​មក​​ក្នុង​​ប្រទេស​​កម្ពុជា​​ចុង​​ទសវត្សរិ៍​​៩០​​មែន​​ ​ប៉ុន្តែ​​ជាង​​១០​​ឆ្នាំ​​ក្រោយ​​មក​​យាន​ជំនិះ​​ដែល​​មាន​​ប្រជាប្រិយភាព​​មួយ​​នេះ ​បាន​​កើន​​ឡើង​​ដល់​​​ប្រមាណ​​ជា​​១​​ម៉ឺន​​៥​​ពាន់​​គ្រឿង​​នៅ​​ទូទាំង​​ប្រទេស​​កម្ពុជា​​នា​​ពេល​​បច្ចុប្បន្ន​​នេះ។​