បទយកការណ៍

ពង្រីក​កម្មវិធី​បញ្ចូល​ជាតិដែក​ក្នុង​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ស្ត្រី និង​កុមារ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ទឹកប្រាក់​ជាង ១ លាន ២ សែន ដុល្លារ​អាមេរិក​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​អនុវត្ត​គម្រោង​ស្តីពី​ការ​បញ្ចូល​ជាតិដែក​ក្នុង​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ដែល​នឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦​។ មក​ដល់​ពេល​នេះ គម្រោង​បញ្ចូល​ជាតិដែក​ក្នុង​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​នៅ​ក្នុង​សិប្បកម្ម និង​ក្រុមហ៊ុន ចំនួន ៧ បន្ថែម​ទៀត នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត បាត់ដំបង និង​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ជាដើម​។ ការបញ្ចូល​ជាតិដែក ក្នុង​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ស្លេកស្លាំង និង​កង្វះ​ជាតិដែក ពិសេស​ជួយ​ដល់​ស្ត្រី និង​កុមារ៕

ពង្រីក​កម្មវិធី​បញ្ចូល​ជាតិដែក​ក្នុង​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ស្ត្រី និង​កុមារ
ពង្រីក​កម្មវិធី​បញ្ចូល​ជាតិដែក​ក្នុង​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ស្ត្រី និង​កុមារ
មើលវគ្គផ្សេងទៀត