សហរដ្ឋ​អាមេរិក

ពិភព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាដើមកំណើត​នៃ​អកុសលកម្ម​

បាតុករ​នៅ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ Wall Street នៅ​ទីក្រុង​ New York​ នៅថ្ងៃទី១​ តុលា​ ឆ្នាំ២០១១
បាតុករ​នៅ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ Wall Street នៅ​ទីក្រុង​ New York​ នៅថ្ងៃទី១​ តុលា​ ឆ្នាំ២០១១ © REUTERS/Jessica Rinaldi

អាមេរិក​ចាប់​តាំង​ពី​មួយ​រយៈ​ពេល​មក​ ក្លាយ​ជា​ទី​កន្លែង​នៃ​ការរំជើប​រំជួល​ក្នុង​សង្គម​ដែល​ពិភពលោក​ធ្លាប់​តែ​ឃើញ​នៅ​អឺរ៉ូប​ ​ ជាឩទាហរណ៍​ ចលនា​ឈ្មោះ​Occupy​ Wall​ Street​ ចាប់​ផ្តើម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​១៧​កញ្ញា​មុន​ ប្តឹង​បរិហារ​ ជាអាទិ៍​ ការស្តារ​ធនាគារ​ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៨​ ​ ​ ការរឹប​អូស​អចលនទ្រព្យ​និង​ចំនួន​អ្នក​ឥត​ការ​ធ្វើ​សព្វថ្ងៃ​ឡើង​ដល់​កំរិត​ខ្ពស់​បំផុត​ ៩%​។