បទយកការណ៍

អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ​បង្កើត​ទស្សនីយភាព​នៅ​សារមន្ទីរជាតិ​ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​សិល្បៈ​ខ្មែរ និង​​ជួយ​​សិល្បករ​វ័យ​ក្មេង​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

៦​ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​ ពីម៉ោង​៧ ទៅ​៨​ម៉ោង​យប់ មាន​កម្មវិធី​សម្តែង​សិល្បៈ​យ៉ាង​ទៀង​​ទាត់​ នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរ​ជាតិ របស់​ក្រុម​សិល្បករ​វ័យ​ក្មេង មក​ពី​អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ។ កម្មវិធី​សម្តែង​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ផ្លែផ្កា” រៀប​ចំ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ពីរ​ជា​សំខាន់។ ទី​១​ គឺ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​វប្បធម៌ សិល្បៈ​កម្ពុជា​ដល់​អ្នក​ទេសច​រ។ ទី​២ ដើម្បី​ផ្តល់​ឱ​កាស​ដល់​សិល្បករ​វ័យ​ក្មេង រក​ប្រាក់​ចំណូល​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ផង​ដែរ។  

ការ​សម្តែង​សិល្បៈ របស់​អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ
ការ​សម្តែង​សិល្បៈ របស់​អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ RFI/Im Navin
មើលវគ្គផ្សេងទៀត