រថយន្ត​ខ្មែរ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​អាគុយ​នឹង​ដាក់លក់​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ

សំឡេង ០៧:៣៥
រថយន្ត​ម៉ាក​អង្គរ​ផលិត​នៅ​កម្ពុជា
រថយន្ត​ម៉ាក​អង្គរ​ផលិត​នៅ​កម្ពុជា ©angkorcar.com

រោងចក្រ​ផលិត​រថយន្ត​ម៉ាក​អង្គរ​ ដែល​វិនិយោគ​រួមគ្នា​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ហុងកុង​ នឹង​​ដាក់​លក់​រថយន្ត​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​អាគុយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២​ខាង​មុខ​នេះ។ រថយន្ត​ប្រើប្រាស់​អាគុយ​នេះ​ផលិត​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្តាល​ នឹង​ដាក់​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​លើស​ពី​៥​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា។