អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

Specially Unknown គម្រោង​ស្វែងយល់​ពី​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ជនភៀសខ្លួន​ហើយនិង​ទីក្រុង​

សំឡេង ០៧:០៣
Christine Huynh volontaire du projet Specially Unknown mené par l'association Générique
Christine Huynh volontaire du projet Specially Unknown mené par l'association Générique ©Chheang Bopha
ដោយ៖ ឈាង បុប្ផា

ផ្តល់ឱកាស​បញ្ចេញសំឡេង​ដល់​ជនភៀសខ្លួនខ្មែរ។ នេះ​ជាបំណងធំ ​នៃ​ គម្រោង​ប្រវត្តិ​វោហាស័ព្ទ ដែល​មាន​ឈ្មោះ Specially Unknown។ គម្រោង​ដែល​បាន​ទទួល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​មូលនិធិ​អឺរ៉ុប មាន​គោលដៅ​ប្រមូល​សក្ខីកម្ម​ពី​ជនភៀសខ្លួន ៤០នាក់ ដែល​មាន​ដើម​កំណើត ៥ផ្សេងគ្នា និង​ដែល​មក​តាំងទីរស់នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ លោកស្រី គ្រីស្ទីន ង្វៀន កូនចៅចិន ដែល​មាន​ឪពុកម្តាយកើត​ធំដឹងក្តី​នៅប្រទេស​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក ស្វែងរក​សម្ភាសន៍​ជនភៀសខ្លួន​ខ្មែរ។ តាមរយៈ​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ លោកស្រី​ស្រែក​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ជនភៀសខ្លួន​ខ្មែរ​ចូលរួម​ក្នុង​គម្រោង​របស់​សហភាពអឺរ៉ុប។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ