ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ចម្បាំង​ត្រជាក់​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​នៅ​អាស៊ី

សំឡេង ១២:៤៣
ចម្បាំង​ត្រជាក់​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​នៅ​អាស៊ី
ចម្បាំង​ត្រជាក់​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​នៅ​អាស៊ី @google

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ កាលពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើង​ថា ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ពិភព​លោក​តម្រង់​ក្បាល​មក​អាស៊ី ពី​ព្រោះ​អាស៊ី​ជា​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ជា​ទីតាំង​យុទ្ធសាស្រ្ត​របស់​ពិភព​លោក។ ថ្ងៃនេះ ​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់​សូម​ពន្យល់​ថា គ្រោះ​ថ្នាក់​ធំ​ជាង​គេ​សម្រាប់​អាស៊ី គឺ​ការ​ប្រឈម​មុខ​ដាក់​គ្នា​កាន់​តែ​ខ្លាំង​រវាង​អាមេរិក​និង​ចិន គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ខ្លះ ផ្តើម​វាយ​តម្លៃ​ថា​ជា ចម្បាំង​ត្រជាក់​រវាង​អាមេរិក​និង​ចិន។