ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

អាស៊ី​តាន​តឹង ដោយហេតុតែ​អធិករណ៍​រវាង​ចិន​តៃវ៉ាន់​ និង​ចិន​កុម្មុយនិស្ត

សំឡេង ១១:៣២
ចិន​កុម្មុយនិស្ត និង​ចិន​តៃវ៉ាន់៖កណ្តុរ និង​ឆ្មា
ចិន​កុម្មុយនិស្ត និង​ចិន​តៃវ៉ាន់៖កណ្តុរ និង​ឆ្មា

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ ក្រោយ​ពី​បាន​ពន្យល់​ថា សព្វថ្ងៃ​អាស៊ី​ស្គាល់​ភាព​តានតឹង​ដោយហេតុតែ​ជម្លោះ​រវាង​ជប៉ុន​និង​ចិន ​និង​ដោយហេតុតែ​គំនុំ​រវាង​ឥណ្ឌា​និង​ចិន ថ្ងៃ​នេះ​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ថា ស្ថានភាព​នៅ​អាស៊ី​តានតឹង​ដោយហេតុតែ​អធិករណ៍​រវាង​ចិន​តៃវ៉ាន់​និង​ចិន​កុម្មុយនិស្ត។