អាស៊ី​តានតឹង​ដោយ​ហេតុ​តែ​មហិច្ចតា​នុយក្លេអ៊ែរ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ជើង

សំឡេង ១១:៤៩
មហិច្ចតា​នុយក្លេអ៊ែរ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ជើង
មហិច្ចតា​នុយក្លេអ៊ែរ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ជើង @google

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត ដោយ​សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បញ្ហា​ទាំង​អម្បាល់​ម៉ាន​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់​អាស៊ី​មាន​លក្ខណៈ​តានតឹង​និង​ក្តៅ​គគុក។ សព្វ​ថ្ងៃ​អាស៊ី​ស្គាល់​ភាព​តាន​តឹង ក៏​ដោយ​ហេតុ​តែ​បញ្ហា​នុយក្លេអ៊ែរ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ដែរ។