ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

អាស៊ី​តានតឹង​ដោយហេតុតែ​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង

សំឡេង ០៩:៣៧
សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង
សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង @google

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត ដោយ​សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បញ្ហា​ទាំង​អម្បាលម៉ាន​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យតំបន់​អាស៊ីមានលក្ខណៈ​តានតឹង​និង​ក្តៅ​គគុក។ សព្វ​ថ្ងៃ​អាស៊ី​ស្គាល់​ភាព​តាន​តឹង ក៏​ដោយ​ហេតុ​តែ​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូងដែរ។ សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​ការ​ពន្យល់​បំភ្លឺ​របស់​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់។