ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ទំនាក់​ទំនង​ត្រីកោណ​ដ៏​តាន​តឹង​រវាង​ជប៉ុន កូរ៉េ​ខាង​ជើង​និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង

សំឡេង ០៧:៥៩
ទំនាក់​ទំនង​ត្រីកោណ​ដ៏​តាន​តឹង​រវាង​ជប៉ុន កូរ៉េ​ខាង​ជើង​និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង
ទំនាក់​ទំនង​ត្រីកោណ​ដ៏​តាន​តឹង​រវាង​ជប៉ុន កូរ៉េ​ខាង​ជើង​និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង @google

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ ក្រោយ​ពី​បាន​ពន្យល់​ថា សព្វ​ថ្ងៃ​អាស៊ី​ស្គាល់​ភាព​តានតឹង​ដោយ​ហេតុ​តែ​ជម្លោះ​រវាង​ជប៉ុន​និង​ចិន ​រវាង​ឥណ្ឌា​និង​ចិន ព្រម​ទាំង​រវាង​តៃវ៉ាន់​និង​ចិន ថ្ងៃ​នេះ​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ថា ស្ថានភាព​នៅ​អាស៊ី​តានតឹង​ក៏​ដោយ​ហេតុ​តែ​ទំនាក់​ទំនង​ត្រីកោណ​ដ៏​ស្មុគ​ស្មាញ​រវាង​ជប៉ុន កូរ៉េ​ខាង​ជើង​និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ដែរ។