បទយកការណ៍

ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន៖​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​គុនល្បុក្កតោ​ក្លាយ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​អរូបី​របស់​ពិភព​លោក

សំឡេង ០៧:៥៤
កញ្ញា ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន កីឡាការនី​ផ្នែក​គុន​ល្បុក្កតោ​
កញ្ញា ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន កីឡាការនី​ផ្នែក​គុន​ល្បុក្កតោ​ ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន

ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​និស័្សយ​ពី​និស្សិត​ពេទ្យ​នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ទៅ​ជា​កីឡាការនី​ជម្រើស​ជាតិ​ផ្នែក​គុន​ល្បុក្កតោ។ ចំពោះ​កញ្ញា ដំបូង​ឡើង​ការ​ហាត់​ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ គឺ​ដើម្បី​តែ​ការពារ​ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ផ្តើម​ចេញ​ពី​ឆន្ទៈមួយ​ចង់​ជួយ​ថែ​រក្សា​ក្បាច់​គុន​នេះ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​កញ្ញា​ក្លាយ​ជា​កីឡាការនី​ផ្នែក​គុនល្បុក្កតោ​។ ចិន្តារ័ត្ន បាន​លើក​ឡើង​ថា​កញ្ញា​ចង់​ឲ្យ​ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ​ក្លាយ​ជា​សម្បតិ្ត​បេតិកភណ្ឌ​អរូបី​របស់ពិភព​លោក ហើយ​មាន​ខ្លឹប​នៅ​គ្រប់​ប្រទេស​​។