លោក​ អ៊ូ​ វីរៈ​ ៖​ ដើម្បី​កែ​គេ​បាន​ទាល់​តែ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចាប់​ផ្តើម​កែ​ខ្លួន​ឯង​សិន​

សំឡេង ១១:៥៣
លោក អ៊ូ វីរៈ  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅថ្ងៃនេះ​គឺ​លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា។ បន្ទាប់ពី​បាន​ដឹកនាំ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​អស់​រយៈពេល ៧ឆ្នាំ លោក អ៊ូ វីរៈ បាន​​លា​ឈប់​​ពី​​តំណែង​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ ​​ដោយ​បាន​​ប្រគល់​​តួនាទី​​ដល់​លោកស្រី​ចក់ សុភាព​វិញ​ហើយ​លោក​ក៏បាន​ទៅកាន់​តំណែង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ដដែល​នេះ។ លោក អ៊ូ វីរៈ អះអាងថា ការ​ស្ថិតនៅក្នុង​តំណែង​យូរពេក​វា​នឹង​ក្លាយទៅជា​ការ​ក្រាញ​អំណាច។ ម្យ៉ាងទៀត ជា​អ្នកដឹកនាំ​សង្គម​ស៊ីវិល​មិនគួរ​បែងចែក​បក្ខពួក​ទេ ហើយ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពាក្យសម្តី​របស់ខ្លួន​ប្រៃ​ត្រូវ​ផ្តើម​កែខ្លួន​ឯង​សិន។