លោកឈី​តអ៊ុយស្ទី​​វី​សូ៖អចលនទ្រព្យ​ដីធ្លី​​នៅ​​ភ្នំពេញ​ឡើង​ថ្លៃ​តែ​​នៅ​​ជាយ​ក្រុង​មិន​ទាន់​​ងើប​​ទេ

សំឡេង ១៣:០៣
លោក ឈីត អ៊ុយ ស្ទីវីសូ ( Chit Uys Stevexo ) អគ្គនា​យកនៃ​ក្រុម​ហ៊ុន វីត្រាស​អាព្រីសល ( VTRUST Appraisal ) ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​វាយ​តម្លៃ​អចលន​ទ្រព្យ
លោក ឈីត អ៊ុយ ស្ទីវីសូ ( Chit Uys Stevexo ) អគ្គនា​យកនៃ​ក្រុម​ហ៊ុន វីត្រាស​អាព្រីសល ( VTRUST Appraisal ) ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​វាយ​តម្លៃ​អចលន​ទ្រព្យ @rfi/menghour

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ របស់​វិទ្យុ​បារាំង RFI នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ គឺ​លោក ឈី​ត អ៊ុយ ស្ទី​វី​សូ (Chit Uys Stevexo) អគ្គនាយក នៃ​ក្រុមហ៊ុន វី​ត្រាស អា​ព្រីស​ល (VTRUST Appraisal) ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​វាយតម្លៃ​អចលនទ្រព្យ។ លោក ឈី​ត អ៊ុយ ស្ទី​វី​សូ បាន​លើក​បង្ហាញ​ពី​របាយការណ៍ នៃ​ការស្ទង់មតិ​តម្លៃ​ដីធ្លី នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​បាន​បង្ហាញថា ដី​ដែល​ដាក់លក់​ខ្ពស់បំផុត មានតម្លៃ ៥.៩០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រការ៉េ តែ​ត្រូវ​គិត​ទាំង​តម្លៃ​អគារខ្ពស់ៗ ជាមួយ​ផង។ ចំណែក​ដី​នៅ​ជាយក្រុង និង​តាម​បណ្តា​ខេត្ត មិនទាន់​ងើប​ថ្លៃ​ឡើងវិញ​ទេ គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០០៨។