អ្វីជា​លទ្ធផល​ដុំ​កំភួន​ដែល​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​និង​ផ្ដល់​យោបល់​ធ្វើ​បាន​រយៈ​ពេល​១​ឆ្នាំ

សំឡេង ១១:៥៥
រូបភាព៖សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់មួយចំនួន
រូបភាព៖សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់មួយចំនួន @RFI

មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ជំនួប​រវាង លោក ហ៊ុន សែន និង​សមាជិកឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្ដល់​យោបល់មក​ដល់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ខែ​សីហា​ស្អែក ប្រតិភូ​មក​ពី​គណបក្ស​នយោបាយ​មួយ​ចំនួន​បាន​ថ្លែង​ប្រាប់វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​RFI ដោយ​ត្រៀម​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​ជម្រាប​ទៅ​កាន់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​។ សម្រាប់​ពួកគេ​អ្វី​ដែល​និយាយ​កន្លង​មក​ដូច​ជាៈ រឿង​រ៉ាវ​ពុករលួយ​មន្ត្រី បក្ស​ពួក​និយម​ជា​ដើម​ ត្រូវបាន​លោក ហ៊ុន សែន ទទួល​យក​ទៅ​ដោះ​ស្រាយ​ភ្លាមៗ។ ដូច្នេះ​ជំនួប​ជា​លើក​ទី២​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ដដែល​នេះ ពួកគេ​បាន​មូល​មាត់​គ្នា​ថា នឹង​លើក​យក​សំណុំ​រឿង​ពុករលួយ​នៅ​ថ្នាក់ជាតិ​និង​ក្រោមជាតិ​ប្រាប់​លោក ហ៊ុន សែន ជាថ្មី​ទៀត។ ដូច្នេះ​អ្វី​ជា​លទ្ធផល​ដុំ​កំភួន​ដែល​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សាពិគ្រោះ​និង​ផ្ដល់​យោបល់​ធ្វើ​បាន​រយៈ​ពេល​១​ឆ្នាំ?