បទយកការណ៍

អ្នក​ជំនាញ៖ អ្នក​រើស​អេត​ចាយ​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សម្រាម​ឡើង​វិញ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សហស្ថាបនិក​នៃ​ក្រុម​ការងារ GoGreen Cambodia បាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​បទ​បង្ហាញ​មួយ​ថា អ្នក​រើស​អេតចាយ ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សម្រាម​ឡើង​វិញ ប៉ុន្តែ​សកម្មភាពនេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​រំលង​។ តាម​រយៈ​ក្បាល​មេក្រូ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ អ្នក​រើស​អេត​ចាយ​មួយចំនួន​យល់​ស្រប​ថា សម្រាម​ខ្លះ ពួក​គេ​អាច​ទាញ​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ឡើង​វិញ​បាន។ វត្ថុ​ដែល​មនុស្ស​ទូទៅ​ចាត់​ទុក​ជា​សម្រាម គឺ​ជា​លុយ សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​អ្នក​រើស​អេតចាយ​។

រូបភាព៖ស្ត្រីម្នាក់នេះកំពុងប្រមូលអេតចាយយកមកលក់
រូបភាព៖ស្ត្រីម្នាក់នេះកំពុងប្រមូលអេតចាយយកមកលក់ @RFI