បទយកការណ៍

គណ​បក្ស​មាតុ​ភូមិ​យើង​ឃោសនា​តែ​ពី​សមិ​ទ្ធផល​ដែល​បាន​កសាង​ឡើង​នៅ​កម្ពុជា​

សំឡេង ០៧:១៨
ការឃោសនាបោះឆ្នោត​របស់​គណបក្សមាតុភូមិយើង
ការឃោសនាបោះឆ្នោត​របស់​គណបក្សមាតុភូមិយើង @RFI

គណ​បក្ស​មាតុ​ភូមិ​យើង​​ ដែល​មាន​លេខ​រៀង​ទី២​នៅ​លើ​​សន្លឹក​​ឆ្នោត​​បាន​ធ្វើ​​យុទ្ធនា​ការ​ឃោសនា​របស់​ខ្លួន​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ​នាថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ជាង​ការ​ឃោសនា​កន្លង​មក​។​គណ​​បក្ស​មាតុ​ភូមិ​យើង​ ដែល​ទើប​តែ​បង្កើត​ឡើង​នេះ ​បាន​ឃោ​ស​នា​ច្រើន​តែពី​សមិទ្ធ​ផល​របស់​ខ្លួន​ដែល​មាន​លោក​ ចាន់ ​ប៊ុនហន​ ជា​ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​នេះ​បាន​កសាង​ឡើង​នៅកម្ពុជា​ បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ទៅរៀន​ និង​​រស់​នៅ​សហរដ្ឋ​អា​មេរិក​។ ​