ពលរដ្ឋ​គួរ​ប្រកាន់​ឥរិយាបថ​ដូច​ម្ដេច​ដើម្បី​ចូល​រួម​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ចរាចរណ៍​ពេល​ចូលឆ្នាំ?

សំឡេង ១០:២៩
​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ
​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ @សហការី

កម្ពុជា​នឹង​រៀប​ចំ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​នេះ​ហើយ។ ឆ្នាំ​នេះ​ក៏​មិន​ខុស​ពី​រាល់​ឆ្នាំ​ដែរ អ្វី​ដែល​គេ​ព្រួយ​បារម្ភ​ទន្ទឹម​នឹង​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​នោះ​គឺ​បញ្ហា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍។ ព្រួយ​បារម្ភ​ក៏​ព្រោះ​តែ​នៅ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​អត្រា​នៃ​អ្នក​ស្លាប់​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ខ្ពស់​បើ​ប្រៀប​នឹង​ថ្ងៃ​ធម្មតា​។ ដូច្នេះ​ពលរដ្ឋ​គួរ​ប្រកាន់​ឥរិយាបថ​ដូច​ម្ដេច​ដើម្បី​ចូល​រួម​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ចរាចរណ៍​ពេល​ចូល​ឆ្នាំ?