ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើ​ការ​ចង់​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បោះ​ឆ្នោត​ពី​ក្រៅ​មក​វិញ​វា​អាច​ទៅ​រួច​ដែរ​ទេ?

សំឡេង ១១:៤៩
ពលករ​ខ្មែរ​ពេល​អាជ្ញាធរ​ថៃ​ចាប់​បញ្ជូនមក​ប្រទេស​វិញ
ពលករ​ខ្មែរ​ពេល​អាជ្ញាធរ​ថៃ​ចាប់​បញ្ជូនមក​ប្រទេស​វិញ

ពីរ​ថ្ងៃ​មុន​នេះ តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ បាន​ដាក់​លិខិត​ទៅ​រដ្ឋសភា​ដើម្បីស្នើ​សុំ​ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ និង​រស់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត។ ការទាម​ទារ​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​យ៉ាង​ដូច្នេះ មាន​សំណួរ​ចោទ​ឡើង​ថា តើ​ការ​ចង់ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បោះឆ្នោត​ពី​ក្រៅ​មក​វិញ​វា​អាច​ទៅ​រួច​ដែរ​ទេ​សម្រាប់​កម្ពុជា?