លោក ហង្ស ពុទ្ធា ៖ ចំនួនអ្នកទៅពិនិត្យបញ្ជី និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិច គឺជាទម្លាប់ព្រោះមិនមែនជាឆ្នាំបោះឆ្នោត

សំឡេង ០៩:៣៦
លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។
លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។ @RFI

នៅ​សល់​តែ​៥​ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​នឹង​ត្រូវ​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ​។​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​១២​ថ្ងៃ​មក​នេះ ​មាន​អ្នក​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​ថ្មី​បាន​តែ​ជាង២៥% ​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ដោយ​សារ​តែ​ការ​ទៅ​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ ​មិន​សូវ​មាន​សន្ទុះ​ខ្លាំង​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​អំពាវ​នាវ​ជា​ថ្មី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ដែល​ទើប​គ្រប់​អាយុ​បោះ​ឆ្នោត ​និង​អ្នក​ដែល​ផ្លាស់​ទី​លំនៅ​ ឬ​មាន​បញ្ហា​ឈ្មោះ​ខុស ​សូម​ទៅ​​ពិនិត្យ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​ឲ្យ​បានទាំង​អស់​គ្នា​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​នេះ​។