ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

សង្គម​ស៊ីវិល​៖ វិវាទ​ដី​ធ្លី​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​មុខ​មាត់​បក្ស​កាន់​អំណាច​

សំឡេង ១១:៥៩
ពលរដ្ឋមានជម្លោះដីធ្លី ធ្វើការតវ៉ាទាមទារយកដីរបស់ខ្លួនមកវិញ នាពេលកន្លងមក។
ពលរដ្ឋមានជម្លោះដីធ្លី ធ្វើការតវ៉ាទាមទារយកដីរបស់ខ្លួនមកវិញ នាពេលកន្លងមក។ RFI/ Siv Channa

ថ្មីៗ​នេះ​អង្គ​ការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​មួយ​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​វិវាទ​ដី​ធ្លី​នៅ​កម្ពុជា។ អង្គ​ការក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល ធ្វើ​ការ​លើ​បញ្ហា​វិវាទ​ដី​ធ្លី​នេះ បាន​លើក​ឡើង​ថា​បញ្ហា​វិវាទ​ដី​ធ្លី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​មុខ​មាត់​បក្ស​កាន់​អំណាច។ ចំណែក​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ក៏​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ពិត​ជាប៉ះ​ពាល់​ដល់​មុខ​មាត់ និង​ប្រជាប្រិយភាព​របស់​ខ្លួន​មែន។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​សឿង ភារៈ