តំបន់​បឹង​កក់​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​មមាញឹក​ក្រោយ​ការ​តវ៉ា​បាន​ស្ងាត់

សំឡេង ០៨:០៧
តំបន់​បឹងកក់​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​មមាញឹក​ក្រោយ​ការ​តវ៉ា​បាន​ស្ងាត់
តំបន់​បឹងកក់​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​មមាញឹក​ក្រោយ​ការ​តវ៉ា​បាន​ស្ងាត់ @សហការី

ក្រោយ​មាន​ពលរដ្ឋ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​តវ៉ា​អស់​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ តំបន់​បឹង​កក់​បាន​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍ យ៉ាង​មមាញឹក​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន នេះ។ គម្រោង​សំណង់​ខ្លះ​បាន​សាង​សង់​ហើយ​ ខ្លះ​បាន​បើក​ការដ្ឋាន ខ្លះ​ទើប​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​វិយោគ។ លំនៅដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ ដែល​កំពុង​លក់ មាន​តម្លៃ ២ ៨០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រ​ការ៉េ។ តែ​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ថា​ បញ្ហា និង​កង្វល់​អ្នក​បឹងកក់​ នៅ​មិន​ទាន់​ចប់​ទេ។