ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​រសៀល ​​​​​​ថ្ងៃ​​ចន្ទ​ទី ១៧ មិថុនា ២០១៣ (ម៉ោង១ ដល់​ ២រសៀល)

សំឡេង ១:០០:០២