ស្រ្តី​បរទេស​ចូលរួម​លើកទឹកចិត្ត​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ធ្វើការ​តាម​សហគមន៏

សំឡេង ០៨:៤២
សកម្មភាព​ក្រុមស្រ្តី​អន្តរជាតិ អ្នកបង្កើត​ពានរង្វាន់​ព្រះនាង​ឥន្ទ្រទេវី ចុះ​ពិនិត្យមើល​ការងារ​ស្រ្តី​តាម​សហគមន៍
សកម្មភាព​ក្រុមស្រ្តី​អន្តរជាតិ អ្នកបង្កើត​ពានរង្វាន់​ព្រះនាង​ឥន្ទ្រទេវី ចុះ​ពិនិត្យមើល​ការងារ​ស្រ្តី​តាម​សហគមន៍ ©ណាវិន/RFI

ស្រ្តីស្ម័គ្រចិត្ត ធ្វើការ​តាម​សហគមន៍​ចំនួន​៣រូប នឹង​​ត្រូវ​ប្រកាស​ដើម្បី​ទទួល​ជ័យលាភី ពានរង្វាន់​ព្រះនាង​ឥន្ទ្រទេវី នៅ​ថ្ងៃទី​១២​​ខែមីនា​ខាងមុខ​នេះ ។ ពានរង្វាន់​ព្រះនាង​ឥន្រ្ទទេវី ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ក្រុមស្រ្តី​បរទេស មាន​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ស្រ្តី​ខ្មែរ ដែល​បាន​លះបង់​ពេលវេលា និង​ថវិកា​ធ្វើការងារ​ក្នុង​សហគមន៍​ទីជនបទ។ ការផ្តល់​ពានរង្វាន់​ព្រះនាង​ឥន្រ្ទទេវី​ទៅ​អោយ​ស្រ្តី ក៏​ជា​ការ​ចូលរួម​អបអរ​ទិវា​សិទ្ធិ​នារី​ លើក​ទី១០០ ឆ្នាំ២០១១​នេះ​ផងដែរ។