លោកស្រី ប្រាក់ ម៉ាលី ៖ ជាប់​ចៅ​សង្កាត់​បួន​អាណត្តិ​ដោយ​សារ​ការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​ល្អ

សំឡេង ១០:៤៩
រូបថតៈ លោកស្រី ប្រាក់ ម៉ាលី ចៅសង្កាត់បឹងកេងកង១
រូបថតៈ លោកស្រី ប្រាក់ ម៉ាលី ចៅសង្កាត់បឹងកេងកង១ @Im Rachna

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​យប់​នេះ​គឺ​លោកស្រី ប្រាក់ ម៉ាលី  ចៅ​សង្កាត់​បឹង​កេង​កង​ទី១​មក​ពី​គណបក្ស​ប្រជាជន។ លោក​ស្រី​បាន​រក្សា​តំណែង​ជា​ចៅ​សង្កាត់​នេះ ក្នុង​រយៈ​ពេល​បួន​អាណត្តិ​ជាប់ៗ​គ្នា ដោយ​រាប់​ចាប់​តាំង​ពី​កម្ពុជា​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំសង្កាត់ ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០២។ លោក​ស្រី ប្រាក់ ម៉ាលី គូស​បញ្ជាក់​ថា ការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជូន​ប្រជាពល​រដ្ឋ ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ស្រី​រក្សា​បានតំណែង​ជា​ចៅ​សង្កាត់​រហូត​មក។