សង្គម​ស៊ីវិល​ស្វាគមន៍​ តែ​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​ការ​ផ្តួច​ផ្តើម​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ

សំឡេង ១១:២៤
ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលកន្លងមក។
ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលកន្លងមក។ pixel2013/Pixabay

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ឱ្យ​ដឹង​ថា​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ​នៅ​កម្ពុជា​។ ការណ៍​នេះ ត្រូវ​បាន​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ស្វាគមន៍ ប៉ុន្តែ​បង្ហាញ​ការ​បារម្ភ​ផង​ដែរ​។ មន្ត្រី​នៃអង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស បាន​ថ្លែង​ថា​ប្រសិន​បើ​មាន​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ​មែន នោះ​គឺ​ជា​វិធានការ​ព្រួញ​មួយ ​បាញ់​បាន​សត្វ​ពីរ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​។