ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​សព្វថ្ងៃ​អាច​ទម្លាក់​ថវិកា​១លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឃុំ ​សង្កាត់​បាន​ទេ​?​

សំឡេង ១២:៣៩
វិមានសន្តិភាព ឬ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
វិមានសន្តិភាព ឬ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ©ចាន់ណា

គណបក្ស​ប្រជាធិប​តេយ្យ​មូល​ដ្ឋាន បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ ដោយ​ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ទម្លាក់​កញ្ចប់​ថវិកា១​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​១ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បី​ជំរុញ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​។ ការ​ស្នើ​នេះ​គឺ​ស្រប​ពេល​រដ្ឋាភិបាល​បាន​អនុម័ត​ទាំង​ស្រុង​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្កើន​កញ្ចប់​ថវិកា​ជាតិ​រហូត​ដល់ ៨ ២២៣​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​ខាង​មុខ ដែល​កើន​លើស​ឆ្នាំ​២០១៩​ប្រមាណ​១៣​ភាគ​រយ​។ តើ​ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​អាច​ទម្លាក់​ថវិកា​១លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឃុំ សង្កាត់​បាន​ទេ​?