តើ​លោក សម រង្ស៊ី អាច​នឹង​មាន​សេណារីយ៉ូ​អ្វី​ទៀត ​ពេល​មក​ដល់​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​?

សំឡេង ១១:៥៣
លោកសម រង្ស៊ី ចាកចេញពីប្រទេសបារាំងតម្រង់មកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីក្បែរកម្ពុជា
លោកសម រង្ស៊ី ចាកចេញពីប្រទេសបារាំងតម្រង់មកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីក្បែរកម្ពុជា @FB

លោក សម រង្ស៊ី បាន​មក​ដល់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ហើយ ​នៅ​ថ្ងៃទី០៩ ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ​ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​មក​ដល់​កម្ពុជា​នោះ​ទេ ដោយ​លោក​អះអាង​ថា ថ្ងៃ​ទី៩​វិច្ឆិកា ​គឺគ្រាន់​តែ​ជា​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​នៃ​យុទ្ធការ​ចូល​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ​។ ប៉ុន្តែ​ផែន​ការ​មក​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ​ខែ​វិច្ឆិកា របស់​លោក សម រង្ស៊ី ត្រូវ​បាន​បក្ស​កាន់​អំណាច និង​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ទុក​ថា​បរាជ័យ​។ ខណៈ​អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​ចាត់​ទុក​ថា​វត្តមាន​របស់​លោក សម រង្ស៊ី នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អាស៊ាន​នាពេល​នេះ គឺ​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​។ តើ​លោក​សម រង្ស៊ី​នឹង​មាន​សេណារីយ៉ូ​អ្វី​ទៀត ពេល​មក​ដល់​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​?