ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ក្រោយអគារបាក់រលំនៅក្រុងព្រះសីហនុ?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គិត​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ (ម៉ោង១១ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា)ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់ ដោយ​សារ​ការ​បាក់​រលំ​អគារ​នៅ​ឯ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​កើន​ឡើង​ដល់ ១៧​នាក់ និង​មាន​អ្នក​របួស​២៤​នាក់​។ ហេតុការណ៍​បាក់​រលំ​អគារ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​រិះគន់​ជា​ច្រើន​លើ​តួ​នាទី​របស់​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត ដែល​បណ្តោយ​ឲ្យ​អគារ​កំពស់​៧​ជាន់​សាង​សង់​ដោយ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​។ ដូច្នេះ​ អ្នក​ណា​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ក្រោយ​អគារ​បាក់​រលំ​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​?

សកម្មភាព​កាយ​សំណល់​​អគារ​បាក់​រលំ​ដើម្បី​ជួួយ​មនុស្ស​នៅ​ឯ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​
សកម្មភាព​កាយ​សំណល់​​អគារ​បាក់​រលំ​ដើម្បី​ជួួយ​មនុស្ស​នៅ​ឯ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ សង់ត្រាល់ - CENTRAL
មើលវគ្គផ្សេងទៀត