លោក សុខ ទូច៖ រាជ្យបណ្ឌិត​នឹង​ចង់​ក្រង​ជា​ឯកសារ ការ​សន្យា​របស់​បក្ស​នយោបាយទុក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​កាត់​សេចក្ដី

សំឡេង ១១:៣៧
រូបភាព​តំ៖ លោកសុខ ទូច ប្រធានរាជ្យបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
រូបភាព​តំ៖ លោកសុខ ទូច ប្រធានរាជ្យបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា @RFI

​លោក សុខ ទូច ប្រធាន​រាជ្យបណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា ​នឹង​ដឹក​នាំ​វេទិកាជជែក​សួរ​ដេញដោល​អំពី​គោលនយោបាយ​របស់​បក្សនៅ​ចន្ទ​ស្អែក​នេះ។ ក្នុង​នោះ​កាតព្វកិច្ច​របស់​រាជ្យបណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា ចាំ​ថត​សំឡេង​ដើម្បី​ចង់​ក្រង​ទុក​ជា​ឯកសារ​ការ​សន្យា​របស់​គណបក្ស​នី​មួ​យ​ៗ ទុក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​កាត់​សេចក្ដី នៅ​ក្រោយ​បក្សណាមួយឈ្នះ​ឆ្នោត។ កន្លង​មក​លោក សុខ ទូច មើល​ឃើញ​ថា គណបក្ស​នយោបាយ​តែង​តែ​អួត​អាង​ពី​គោលនយោបាយ​ខ្លួន​ដោយ​គ្មាន​អ្នក​សួរ​ដេញ​ដោល​។ តែ​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក លោក​នឹង​ផ្ដល់ឱកាស​ឲ្យ​គណ​បក្ស​​និង​គណបក្ស​ចោទ​សួរ​គ្នា ​មុន​ផ្ដល់​ក្បាល​មេក្រូ​ឲ្យ​មហាជន។