លោកស្រី​រ៉ូ​ណា ស្មី​ត៖ មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​គប្បី​ជៀសវាង​ការប្រើ​សារ​គំរាមកំហែង​ឫ​ញុះញង់

សំឡេង ១២:២៣
លោកស្រីរ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។
លោកស្រីរ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។ @RFI/Phearak

លោកស្រី​រ៉ូ​ណា ស្មី​ត អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​អំពី​ស្ថានភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា បាន​បិទ​បញ្ចប់​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ជាថ្មី​រយៈពេល១០ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​ហើយ​កាលពី​ម្សិលមិញ។ ជុំវិញ​ដំណើរ​ទស្សនៈ​នេះ វណ្ណ សុគន្ធា បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ដោយផ្ទាល់​ជាមួយ​លោកស្រី​រ៉ូ​ណា ស្មី​ត ។ ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ សុគន្ធា អំពី​សារ​គំរាមកំហែង​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ទៅលើ​អ្នក​តវ៉ា​ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​នោះ អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សិទ្ធិមនុស្ស​រូបនេះ បាន​បញ្ជាក់ថា មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​គប្បី​ជៀស​រវាង​ការប្រើ​សារ​គំរាមកំហែង​ឫ​ញុះញង់​ណាមួយ។ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​អ្នក​ទាំងពីរ​ដូចតទៅ៖