អ្នក​សហជីព​មួយ​ចំនួន​មិនទាន់​ពេញចិត្ត​នឹង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សហជីព

សំឡេង ០៩:៤៩
ក្រុម​សហជីព​កម្មករ​​និង​​អង្គការ​​ច្បាប់​​បាន​ជួប​ជុំ​​ផ្តល់​យោបល់​​ដើម្បី​​កែប្រែ​​លើ​សេចក្តី​​ព្រាង​ច្បាប់​​​សហជីព​។
ក្រុម​សហជីព​កម្មករ​​និង​​អង្គការ​​ច្បាប់​​បាន​ជួប​ជុំ​​ផ្តល់​យោបល់​​ដើម្បី​​កែប្រែ​​លើ​សេចក្តី​​ព្រាង​ច្បាប់​​​សហជីព​។ ©​ លី​ ម៉េងហួរ

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​​ស្តីពី​​ការគ្រប់គ្រង​​សហជីព​​នឹង​​បញ្ចប់​នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំ២០១៤នេះ​ហើយ បន្ទាប់​​ពី​ពិភាក្សា​គ្នា​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​រវាង​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង​វិជ្ជាជិវៈ​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​​កម្ពុជា ក្រោម​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ពី​អង្គការ ILO ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​សហជីព​មួយ​ចំនួន ឃើញ​ថា ច្បាប់​ស្តីពី​សហជីព​នេះ នៅ​តែ​មាន​កង្វះ​ខាត និង​ថា​នៅ​តែ​មាន​ការគាប​សង្កត់​ដល់​សេរីភាព​សហជីព។ ដោយ​អ្នក​សហជីព​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ម្តង​ជា​ពីរ​ដង​បន្ថែម​ទៀត​មុន​នឹង​ពង្រាង​ច្បាប់​នេះ​ទៅ​ដល់​រដ្ឋសភា។