អ្នក​សេដ្ឋ​កិច្ច​​អះ​អាង​ថា​ កម្ពុជា​​ត្រូវ​ងាក​​មក​​ពង្រឹង​​វិស័យ​​ឧស្សាហ​កម្ម​ធុន​ធ្ងន់​

សំឡេង ០៩:០៦
ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្ត កម្ពុជា-អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១២ នៅ​ភ្នំពេញ
ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្ត កម្ពុជា-អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១២ នៅ​ភ្នំពេញ RFI/Menhour Ly

អ្នក​វិ​ភាគ​សេដ្ឋ​កិច្ច​បាន​អះ​អាង កម្ពុជា​ដែល​ជា​ប្រ​ទេស​កំ​ពុង​អភិ​វឌ្ឍន៍​និង​នៅ​មាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ទន់​ខ្សោយ​នោះ ត្រូវ​ងាក​មក​ពង្រឹង​វិ​ស័យ​ឧស្សាហ​កម្ម​កែ​ច្នៃ និង​ឧស្សាហ​កម្ម​ធុន​ធ្ងន់​ហើយ ​ដើ​ម្បី​ជួយ​ជម្រុញ​ខឿនសេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រទេស និង​កែ​ប្រែ​ជីវ​ភាព​កម្មករ​ពល​រដ្ឋ ខណៈ​ដែល​វិ​ស័យ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ស​សរ​ស្តម​សេដ្ឋ​កិច្ច​មួយ មិន​មែន​ជា​ខឿន​សេដ្ឋ​កិច្ច​យូ​អង្វែង​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដដែល​បាន​អះអាងថា​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ជំនះ​បញ្ហា​ប្រ​ឈម​ច្រើន​តាំងពី​ធន​ធាន​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ជា​ស្រេច។ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​វិញ​បាន​អះ​អាង​ថា នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ទាំង​ឧស្សាហ​កម្ម​កាត់​ដេរ និង​ឧស្សាហ​កម្ម​កែ​ច្នៃ​រួម​ទាំង​ឧស្សាហ​កម្ម​ធុន​​ធ្ងន់​ដើម្បី​ជួយ​ជំរុញ​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ខ្លួន។ រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​អះ​អាង​ថា គឺ​បាន​ត្រៀម​គោល​ការណ៍​ជាតិ​ច្បាស់​លាស់​ហើយ​ដើម្បី​ជំរុញ​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​កំណត់​ទិសដៅ​ច្បាស់​លាស់​។