ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហ៊ាន វណ្ណហន៖​ វិស័យ​ឯកជន​សំខាន់​ណាស់​រួម​ចំណែក​លើក​ស្ទួយ​កសិផលដែលកំពុងធ្លាក់ថ្លៃ

សំឡេង ១១:៣២
រូបថតៈ លោក ហ៊ាន វណ្ណហន អគ្គ​នាយក​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​កសិកម្ម
រូបថតៈ លោក ហ៊ាន វណ្ណហន អគ្គ​នាយក​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​កសិកម្ម @rfi

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​យប់​នេះ​គឺ លោក ហ៊ាន វណ្ណហន អគ្គ​នាយក​នៃ​អគ្គនាយ​ក​ដ្ឋាន​កសិកម្ម។ តាម​រយៈ​បទ​សម្ភាស​ជា​មួយ​វិទ្យុ​បារាំង​លោក ហ៊ាន វណ្ណហន បាន​ពន្យល​ពី​មូល​ហេតុ​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​កសិផល​ខ្មែរ និង​គ្មាន​ទី​ផ្សារ​សម្រាប់​នាំ​ចេញ​។ តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​លោក​បាន​គូស​បញ្ជាក់​ថា វិស័យ​ឯកជន​គឺ​ជា​ដៃ​គូរ​សំខាន់​នៅ​ក្នុងការ​ជួយ​លើក​ស្ទួយ​កសិផល​ខ្មែរដែលកំពុងធ្លាក់ថ្លៃ។