ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

នៅ​ពេល​រដ្ឋ​សភា​ឯក​បក្ស​តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ឲ្យ​មាន​តុល្យ​ភាព​នៃ​អំណាច​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ជា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ហើយ​ដែល​កម្ពុជា​មាន​តែ​គណបក្ស​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទទួល​បាន​អាសនៈ​ទាំង​១២៥​​របស់​រដ្ឋ​សភា​ក្រោយ​​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​គ្មាន​វត្តមាន​អតីត​បក្ស​ប្រឆាំង​ធំ​ជាង​គេ​ចូល​រួម​។ ​ទាំង​សមាស​ភាព​រដ្ឋាភិបាល​ ទាំង​រដ្ឋសភា​ គឺ​សុទ្ធ​សឹង​ជា​សមាជិក​របស់​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជនកម្ពុជា​តែ​ម្នាក់​ឯង​។ ​តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ឲ្យ​មាន​តុល្យ​ភាព​នៃ​អំណាច​ នៅ​ពេល​រដ្ឋសភា​ឯក​បក្ស​បែប​នេះ​?​

រូបភាព​នៅ​ខាងក្នុង​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា
រូបភាព​នៅ​ខាងក្នុង​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា RFI/Khmer