លោក​ ឯម​ ច័ន្ទមករា​៖​គ្មាន​ចំនួន​ជាក់​លាក់​នៃ​ជន​ខ្សោយ​សតិ​បញ្ញា​ តែ​រដ្ឋ​បាន​ផ្តល់​សេវា​មើល​ថែ​ពួក​គេ​មិន​តិច​ជាង​ប្រាំ​ពាន់​នាក់​

សំឡេង ១២:៣១
លោក ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
លោក ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ @សហការី

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​មេសា​នេះ ​គឺ​ជា​ទិវា​អូទីស្សឹម​និង​ដោន​សាំង​ដ្រូម​ ឬ​ហៅថា​ ទិវា«ជន​ខ្សោយ​សតិ​បញ្ញា»។​ នៅ​កម្ពុជា ទិវា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ជា​លើក​ទី​៦​ហើយ​។​ លោក ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការ​ នៃ​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សកម្មភាព​ជន​ពិការ​ បាន​ថ្លែង​ថា​ នៅ​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​មាន​តួរលេខ​ជាក់​លាក់​នៃចំនួន​«ជន​ខ្សោយ​សតិបញ្ញា»​នេះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​លោក​អះអាងថា​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ផ្តល់​សេវា​ថែ​ទាំ​ពួកគេ​មិន​តិចជាង​ប្រាំពាន់​នាក់​នោះ​ទេ​។​ បើ​តាម​ លោក ឯម ច័ន្ទមករា​ ជំងឺ​ខ្សោយ​សតិបញ្ញា​នេះ​ពិភព​លោក​នៅ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ឬ​វិធី​បង្កា​នៅឡើយ​។ ​