ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ស្រី​ ហង់​ លីណា​៖ ​តាម​ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​មុន​ជំរឿន​ ប្រជា​ជន​ខ្មែរ​មាន​ជាង​១៦​លាន​នាក់​

សំឡេង ១១:០៧
លោក​ស្រី ​ហង់​ លីណា​ អគ្គនា​យិកា​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ
លោក​ស្រី ​ហង់​ លីណា​ អគ្គនា​យិកា​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅរាត្រី​នេះ​ គឺ​លោកស្រី ​ហង់ ​លីណា ​ប្រតិភូ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាទទួល​បន្ទុក​អគ្គនាយក​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​។​ វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ជំរឿន​ប្រជាជន​លើក​ទី​៣ ដោយ​ចាប់​ផ្តើម​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​មីនា​ ពោល​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ខាងមុខនេះ​ ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​១០​ថ្ងៃ។ បើ​តាម​ លោកស្រី ហង់ លីណា តាម​ការ​ប៉ាន់​ស្មានមុន​ធ្វើ​ជំរឿន​ ប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ជាង​១៦​លាន​នាក់​ហើយ​។