លោក ​ហុក ​ម៉េងហ៊ាន់​៖​ ថវិកា​ថ្នាក់​ឃុំ​ទាក់​ទង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅ​មាន​កម្រិត​ គួរ​តែ​បង្កើន​

សំឡេង ១១:៣១
លោក ហុក ម៉េងហ៊ាន់ ប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាន នៃNGO Forum
លោក ហុក ម៉េងហ៊ាន់ ប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាន នៃNGO Forum @RFI

អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​ផ្នែក​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ប្រមាណ​៧០​នាក់​បាន​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ និង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាសធាតុ​ជាពិសេស​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ​កម្ពុជា​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​​ដែល​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​ ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​។ ​ លោក​ ហុក​ ម៉េងហ៊ាន់ ​ប្រធាន​កម្មវិធី​បរិស្ថាន​ នៃ​NGO​ Forum​ ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​ បាន​ថ្លែង​ថា ​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ច្រើន​ទៅ​លើ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន។ ​ដូចនេះ​ថវិកា​ថ្នាក់​ឃុំ​ទាក់​ទង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​នៅ​មាន​កម្រិត​ គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​បង្កើន​បន្ថែម​។