ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​ង៉ែត​ ជូ​៖​ កម្ពុជា​នៅ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហ​កម្ម​ទី​៤​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ស្តីពី​អាស៊ាន​លើក​ទី ២៧ ដែល​ធ្វើ​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​ កាល​ពីថ្ងៃទី ​១២​ ខែ​កញ្ញា​នេះ ​គេ​បាន​លើក​យក​ប្រធាន​បទ​សំខាន់​មួយ​គឺ “​សហគ្រិនភាព និងបដិវត្តន៍​ឧស្សាហ៍កម្ម​ទី៤​សម្រាប់​អាស៊ាន​ ទាំងមូល​” ។​ សម្រាប់ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ​ គឺ​កម្ពុជា​មាន​សក្តានុពល​ខ្ពស់​ក្នុងការ​ចាប់​យក​ប្រ​យោជន៍​ដែល កើត​ចេញ​ពី​បដិវត្តន៍​ ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤នេះ ​ដោយ​ផ្អែកលើ​កំណើន​ចំណេះដឹង​របស់​យុវជន ​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ការប្រើប្រាស់ ​ទូរស័ព្ទ​វៃឆ្លាត​ ​និង​ការ​នាំមក​ចូលនូវ​បច្ចេក​វិទ្យា​ជាដើម​។​ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤? ​ហើយ​កម្ពុជា​មាន​បញ្ហា​ប្រឈមអ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤នេះ?

លោក ង៉ែត ជូ អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ និង​ជា​អ្នក​ជំនួញ​អចនទ្រព្យ
លោក ង៉ែត ជូ អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ និង​ជា​អ្នក​ជំនួញ​អចនទ្រព្យ @សហការី