លោក ​ស ​គីណាល់​៖​សមាគម​សហ​គ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា​ សុំ​ទូ​ទាត់​ប្រាក់​​បំណាច់​អតីត​ភាព​ការ​ងារ​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​ត​ទៅ​

សំឡេង ១១:៣១
លោក ស គីណាល់ សមាជិក​សមាគម​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា
លោក ស គីណាល់ សមាជិក​សមាគម​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា @FB/ Sar Kinal

​​ក្រសួង​​ការងារ​ បានចេញ​​សេចក្តី​​ប្រកាស​មួយ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១​​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៨​ ដោយ​​តម្រូវ​​ឲ្យ​និយោជក​ ឬ​ថៅកែ​ ត្រូវ​​ទូទាត់​​ប្រាក់​បំណាច់​​អតីត​ភាព​​ការងារ​កម្មករ និយោជិត​  ដែល​មាន​កិច្ច​សន្យា​មិន​​កំណត់​​គឺធ្វើ​​ឡើង​​២​ដង​ក្នុង​​មួយ​ឆ្នាំ​​។​ ប៉ុន្តែ​សមាគម​​សហ​គ្រិន​​វ័យ​​ក្មេង​​កម្ពុជា​ បាន​លើក​ឡើង​ពី​ផល​វិបាក​​របស់​​ខ្លួន​​ក្នុង​​ការ​​អនុវត្ត​​ប្រកាស​នេះ​​ដែល​មាន​អនុភាព​​ប្រតិ​សកម្ម​​ ឬ​​ធាក់​​ថយ​​ក្រោយ​។​