ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ស្រី​ ភោគ​ ណា​រិន​៖ ការ​គាំទ្រ​ពី​សំណាក់​ទស្សនិក​ជន​ ជា​គន្លឹះ​អភិវឌ្ឍ​សិល្បៈ​សៀក​កម្ពុជា​

សំឡេង ១០:១៣
លោកស្រីភោគ ណារិន ប្រធានសាលាសៀកជាតិ។
លោកស្រីភោគ ណារិន ប្រធានសាលាសៀកជាតិ។ រូបភាពឯកសារ

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅថ្ងៃនេះ​គឺ​លោកស្រី​ ភោគ ណារិន នាយិកា​សាលា​សៀក​ជាតិ នៃ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ។ នៅក្នុង​កិច្ច​សម្ភាស​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ RFI លោក​ស្រី ​ភោគ ណារិន បានលើកឡើង​ពី​ហេតុផល​ដែល​នាំ​ឲ្យ​សិល្បៈ​សៀក​នៅ​កម្ពុជា មិន​សូវ​​ទទួល​បាន​គាំទ្រ។ ​ដើម្បី​លើកស្ទួយ​សិល្បៈ​សៀក​កម្ពុជា នាយិកា​សាលា​សៀក​ជាតិ​រូប​នេះ​ គូសបញ្ជាក់ថា ការគាំទ្រ​ពី​សំណាក់​ទស្សនិកជន គឺជា​គន្លឹះ​ដ៏​សំខាន់។