ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកស្រី​ សូ ​ភីណា​៖ ​ភាព​ធូរ​រលុង​នៃ​ច្បាប់​កម្ម​សិទ្ធិ​បញ្ញា ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​និពន្ធ​ខ្លាច​រអា​ក្នុង​ការ​បោះ​ពុម្ព​ស្នា​ដៃ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ គឺ​លោក​ស្រី សូ ភីណា។ លោក​ស្រី ​សូ ភីណា ដែល​កំពុង​តែ​បំពេញ​ការងារ​ស្ម័គ្រចិត្ត ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អ្នក​និពន្ធ​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុជា។ គោលបំណង​ចម្បង​នៃ​គណៈកម្មការ​នេះ គឺ​ដើម្បី​ជួយ​លើក​កម្ពស់​ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​នៅ​ក្នុង​ការ​តែង​និពន្ធ។ បើ​តាម​លោក​ស្រី ​សូ ភីណា មូលហេតុ​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​អ្នក​និពន្ធ ជា​ពិសេស​ស្ដ្រី មិន​សូវ​បោះ​ពុម្ព​ស្នាដៃ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ដាក់​លក់​លើ​ទី​ផ្សារ គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ច្បាប់​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​នៅ​កម្ពុជា មាន​ភាព​ធូរ​រលុង។

លោកស្រី សូ ភីណា
លោកស្រី សូ ភីណា @rfi
មើលវគ្គផ្សេងទៀត