ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

មន្តទឹកខ្មៅ៖​ជាវណ្ណកម្ម​ថ្មី​ចម្រុះ​រស់ជាតិ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ខ្លឹម​សារ​ពិត​នៃ​ជីវិត​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សៀវភៅថ្មី​ដែលមាន​ឈ្មោះថា “មន្តទឹកខ្មៅ” គឺ​ជា​ចំណង​ជើង​នៃ​កម្រង​​វណ្ណកម្ម​រួម​សម័យ​របស់​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ​២១​រូប ត្រូវ​បានដាក់​សម្ពោធ ជា​ផ្លូវការ នៅ​រសៀល​​ថ្ងៃសៅរ៍នេះ។ នៅ​ក្នុង​នាទី​​ភ្ញៀវ​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​របស់​​វិទ្យុ​​បារាំងអ​ន្តរជាតិ​RFI រាត្រីនេះ សហ​អ្នក​និពន្ធ បាន​លើក​ឡើង​ថា សៀវភៅ​​មួយ​​ប្រភេទនេះ គឺ​បាន​បង្ហាញ​ពីខ្លឹមសារ​ពិត​នៃ​ជីវិត​សង្គម ដែល​ខ្លួន​បាន​ឆ្លងកាត់ និង​បង្កប់​នូវ​អត្ថន័យ​ផ្សេងៗ​គ្នា ទៅតាម​ការ​ប្រឌិត​ចងក្រង​របស់​អ្នកនិពន្ធ ហើយ​ក៏ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​នូវភាព​ស្រដៀងគ្នា នៃ​រឿង​រ៉ាវ​ជីវិត​របស់​មិត្ត​អ្នកអាន​ខ្លះក៏ថា​បាន​។

មន្តទឹកខ្មៅជាឈ្មោះសៀវភៅត្រូវបានបោះពុម្ពលើអាវយឺត
មន្តទឹកខ្មៅជាឈ្មោះសៀវភៅត្រូវបានបោះពុម្ពលើអាវយឺត @RFI