កម្ពុជា-ច្បាប់

ពលរដ្ឋ​នៅ​ភ្នំពេញ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ពេល​ដឹង​ថា លោក កឹម សុខា ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន

រូបថតៈលោក កឹម សុខា ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលទៅចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះ
រូបថតៈលោក កឹម សុខា ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលទៅចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះ @the cambodia daily

ជុំវិញ​ប្រតិកម្ម​នៃ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​លោក កឹម សុខា នេះដែរ ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មិន​ទាន់​ហ៊ាន​ធ្វើ​ការ​សន្និដ្ឋាន​ណា​មួយ​នៅ​ឡើយ​ដោយ​សារ​តែ​ព្រឹត្តការណ៍នៅ​ថ្មីៗ​ពេក។ ភាគ​ច្រើន​នៃ​ពលរដ្ឋ​ដែល​វិទ្យុ​បារាំង​បាន​ជួប​សម្ភាស​គ្រាន់​តែ​សម្ដែង​ការភ្ញាក់​ផ្អើល​ចំពោះ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​នេះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ សូម​ស្ដាប់​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ពលរដ្ឋមួយ​ចំនួន​នៅ​ភ្នំពេញ។