ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​រសៀល ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង១ ដល់២​រសៀល​)​

សំឡេង ១:០០:០៩