ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេលរសៀល ថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង១ ដល់២រសៀល​)​

សំឡេង ១:០០:០១