ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​រសៀល​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង១ ដល់២រសៀល​)​

សំឡេង ១:០០:០០